Zadośćuczynienie za wypadek może być wyższe

tczew-adwokat
Tomasz lica

Adwokat

Zadośćuczynienie za wypadek może być wyższe

Czy zadośćuczynienie lub odszkodowanie za wypadek może być wyższe? Oczywiście, że tak. Wiele spraw odszkodowawczych może zostać ponownie otwartych, gdyż niedawno pojawiła się możliwość zwiększenia zadośćuczynienia – poprzez udzielenie możliwości ubiegania się o nie najbliższym członkom rodziny poszkodowanego.

Im wcześniej dokonamy analizy sprawy odszkodowawczej, tym większa szansa na to, że uda się zwiększyć wypłaconą kwotę. Dokładna i rzetelna analiza sprawy pozwala ocenić zasadność roszczeń już na etapie przedsądowym. Jedną z najważniejszych rzeczy jest umiejętne zgłoszenie i wykazanie wszystkich przysługujących poszkodowanemu roszczeń. 

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu w wypadku?

Najczęściej firmy ubezpieczeniowe chcą skończyć likwidację szkody na zadośćuczynieniu za procent uszczerbku na zdrowiu i ewentualnym odszkodowaniu za uszkodzony pojazd. Zanim zgodzimy się na zaproponowane warunki warto zadać sobie pytanie, czy należy mi się wyższe odszkodowanie? 

Zgodnie z art. 361 paragraf 2 kodeksu cywilnego szkoda to nie tylko straty materialne rzeczowe (uszkodzony samochód, zniszczony telefon, podarte ubranie) lecz również utracone korzyści (utrata spodziewanego zarobku, nieuzyskanie zlecenia). 

Poszkodowany, doznał uszczerbku na zdrowiu ma możliwość ubiegania się o rentę. W artykule 444 § 2 kodeksu cywilnego wymienione są trzy samodzielne podstawy naliczania renty. Oznacza to, że w pewnych wypadkach poszkodowany może ubiegać się o trzy renty. Podstawą żądania renty może być: utrata zdolności do pracy zarobkowej (całkowita lub częściowa), zwiększenie się potrzeb poszkodowanego lub też zmniejszenie się jego widoków powodzenia na przyszłość. 

Wszystkie te okoliczności dotyczą jednak osobiście poszkodowanego. Powstaje pytanie co z jego rodziną? 

Czy rodzina poszkodowanego w wypadku również ma prawo do zadośćuczynienia?

Do niedawna przepisy przyznawały prawo do zadośćuczynienie dla rodziny jedynie w przypadku śmierci poszkodowanego. Jeżeli jednak poszkodowany przeżył, to jego rodzinie nic się nie należało, niezależnie od stanu w jakim się znajdował. Sądy przez lata konsekwentnie odrzucały możliwość dochodzenia zadośćuczynienia przez osoby najbliższe poszkodowanemu. 

Sytuacja zmieniła się na przełomie lat 2018-2019, kiedy to Sąd Najwyższy zmienił dotychczasową linię orzeczniczą i zaczął uwzględniać roszczenia osób najbliższych.

W dniu 19 września 2021 r. rozstrzygnięto tę kwestię ustawą i wprowadzono do kodeksu cywilnego art. 4462, który brzmi: „W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Przepis ten wprowadza zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne. I co równie ważne – dotyczy to również wypadków, które miały miejsce przed wejściem w życie przywołanego przepisu.

Kiedy następuje zerwanie więzi rodzinnych?

Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych będzie najczęściej przysługiwało w przypadku, gdy poszkodowany zapadł w śpiączkę lub doznał tak rozległych uszkodzeń, że nie jest w stanie uczestniczyć w życiu rodzinnym. Mogą to być uszkodzenia mózgu lub bardzo poważne uszkodzenia ciała. Muszą one powodować zerwanie istniejących dotychczas więzi rodzinnych lub niemożność ich nawiązania (np. gdy poszkodowanym jest rodzic bardzo małego dziecka). Bez trudu można sobie wyobrazić sytuację, w której poszkodowany co prawda żyje, ale nie nawiązuje żadnego kontaktu z otoczeniem. Wymaga stałej opieki ze strony rodziny, jednakże nie jest w stanie w żaden sposób w życiu rodzinnym uczestniczyć. W innej sytuacji poszkodowany może być na pozór fizycznie sprawny, jednakże z uwagi na uszkodzenia mózgu nie pamięta ani nie poznaje członków swojej rodziny. 

Uszkodzenie ciała poszkodowanego musi być ciężkie i trwałe. Trwałe nie oznacza jednak nieodwracalne.

Komu przysługuje zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych?

Kodeks posługuje się pojęciem najbliższych członków rodziny. Nie jest wymagane sformalizowanie związku. Najbliższym członkiem rodziny może być również partnerka/partner żyjący z poszkodowanym bez ślubu lub dzieci współmałżonka z poprzedniego związku. Istotna jest więź, która istniała pomiędzy nimi przed wypadkiem. 

Jak wysokie może być zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych?

Sądy wskazują, że wysokość należnego zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny poszkodowanego powinna odnosić się do zadośćuczynień orzekanych w przypadku śmierci osoby najbliższej. Nietrudno sobie jednak wyobrazić sytuację, w której krzywda osoby najbliższej mogłaby być jeszcze wyższa. Ból, który sprawia patrzenie na cierpienie najbliższej nam osoby może być bardziej dotkliwy niż własne obrażenia.

Zadośćuczynienie zawsze jest kwestią indywidualną, uzależnioną od tego jak bardzo przeżywamy „żałobę”. Pod uwagę będzie brany stan, w jakim znajduje się poszkodowany, bliskość istniejącej uprzednio relacji, wiek i sytuacja życiowa uprawnionych. Należy też pamiętać, że z każdym rokiem wysokość zasądzanych kwot się zwiększa.

Należne zadośćuczynienia mogą dochodzić nawet do kilkuset tysięcy złotych.

Jeżeli znaleźliście się Państwo w takiej sytuacji lub znacie kogoś, kto w niej jest – zapraszam do kontaktu.