Rozwód

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych przeżyć z jakimi mierzą się klienci kancelarii adwokackich. Statystyki pokazują, że co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. Większość z Państwa prawdopodobnie zna kogoś, kto się rozwiódł lub aktualnie rozwodzi. Rozwód wpływa na całe życie – zarówno tych, którzy się rozwodzą, jak też na życie ich rodzin, ich przyjaciół i bliskich. 

Amerykańscy psychiatrzy Holmes i Rahe, w oparciu o badania ponad 5.000 pacjentów opracowali przed laty skalę stresu. Rozwód oraz rozstanie zostały wskazane jako jedne z najbardziej stresujących przeżyć. Według tych badań rozwód jest bardziej stresujący niż pobyt w więzieniu czy nawet śmierć bliskiego członka rodziny. 

Przegrany rozwód może być bardzo kosztowny – nie tylko pod względem finansowym. Na szczęście w zdecydowanej większości spraw rozwodowych możliwe jest polepszenie sytuacji klienta. To pokazuje, jak ważne jest korzystanie w czasie rozwodu z profesjonalnej pomocy prawnej. 

Sprawa o rozwód

Rozwodu nie da się uzyskać w inny sposób niż przed Sądem. Sprawa rozwodowa jest często pierwszą sprawą sądową w jakiej klienci uczestniczą, a wielokrotnie bywa, że będzie to sprawa najważniejsza w całym ich życiu. Z tego powodu prawidłowe poprowadzenie sprawy rozwodowej ma kluczowe znaczenie. 

To, jak będzie wyglądać proces rozwodowy i jak długo będzie trwał, zależy przede wszystkim od relacji pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami. Zasadnicze znaczenie ma kwestia porozumienia co do winy, wychowania dzieci, kontaktów z dziećmi, alimentów, wspólnego zamieszkiwania, a nawet późniejszego podziału majątku. W wyroku rozwodowym Sąd może uregulować te wszystkie kwestie.

Adwokat rozwodowy

Podczas pierwszego spotkania w sprawie rozwodowej ustalam z klientami ich oczekiwania oraz wspólnie dostosowujemy do nich taktykę procesową. 

Sąd zawsze dąży do ustalenia co jest przyczyną rozpadu małżeństwa. Przyczyny bywają różne: zdrada, przemoc domowa, alkoholizm, długotrwała rozłąka, ale też zwykłe wygaśnięcie uczucia lub niezgodność charakterów. 

To, kto ponosi winę w rozpadzie pożycia należy udowodnić. Przeciwna strona będzie starała się udowadniać inne przyczyny rozpadu małżeństwa i to, że winę za to ponosi drugi z małżonków. Podczas rozwodu możecie usłyszeć Państwo na swój temat wiele krzywdzących słów, często nieprawdziwych, często bolesnych. Ważne jest by nie dać się ponieść emocjom i rzeczowo odbić te zarzuty.

Chcę, aby moi klienci byli przygotowani na wszelkie ewentualności i aby nic na sprawie rozwodowej ich nie zaskakiwało. Analizujemy możliwe argumenty drugiej strony, staramy się przewidzieć co druga strona będzie zarzucać, jakim materiałem dowodowym dysponuje i przygotowujemy się do odparcia tych ataków.  

To, jak będzie wyglądała pomoc prawna w konkretnej sprawie, zależy wyłącznie od potrzeb klientów. Czasami wystarczy pomoc adwokata w napisaniu pozwu rozwodowego. Częściej klienci wolą by adwokat był z nimi na sprawie rozwodowej, bo dzięki temu wiedzą, że nad sprawą czuwa profesjonalista.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Pozew rozwodowy składa się do Sądu Okręgowego. Sąd pobiera opłatę w wysokości 600 zł.

Ważne, aby pozew nie zawierał braków formalnych. Niespełnienie wymagać kodeksowych przedłuży postępowanie i będzie powodowało niepotrzebny stres. 

Dalsza procedura zależy od tego, czy strony chcą uzyskać rozwód z winy drugiego małżonka czy zgadzają się na rozwód bez orzekania o winie. 

Rozwód bez orzekania o winie jest możliwy nawet na pierwszej sprawie, pod warunkiem uzgodnienia kwestii dotyczących np. opieki nad dziećmi i alimentów. 

Jeżeli pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami nie ma pełnego porozumienia, to wówczas Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe. Wszystkie istotne okoliczności należy udowodnić – przy pomocy świadków, dokumentów czy też biegłych. Dowody przeprowadzane są na kolejnych rozprawach. Terminy pomiędzy nimi bywają dość odległe – co przedłuża całe postępowanie.

Nieudowodnienie możliwości zarobkowych małżonka lub rzeczywistych potrzeb dziecka może skutkować ustaleniem niskich alimentów. Udowodnienie choćby częściowej winy drugiego z małżonków za rozpad pożycia skutkować może orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron. 

Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

To jedno z najczęstszych pytań w czasie rozmów w kancelarii. Długość postępowania rozwodowego zależy od wielu czynników. Rozwód bez orzekania o winie może zostać wydany już na pierwszej rozprawie – najczęściej po kilku miesiącach od złożenia pozwu. 

Jeżeli Sąd przeprowadza dalsze postępowanie dowodowe, to sprawa ulega przedłużeniu. W takich sprawach warto rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie – np. o alimenty na czas trwania procesu, o ustalenie miejsca pobytu dzieci lub o kontakty z dziećmi w czasie trwania procesu rozwodowego. 

Celowe przedłużanie postępowania bywa niekiedy taktyką drugiej strony, która za znacznie szybsze zakończenie postępowania będzie domagała się ustępstw. Możliwość wystąpienia takiego zjawiska należy przewidywać już na początku – by móc mu odpowiednio przeciwdziałać. 

Kancelaria Adwokacka w Tczewie

Zapraszam Państwa na rozmowę do mojej kancelarii mieszczącej się w Tczewie przy Alei Zwycięstwa 11/4. 

Niezależnie od tego czy otrzymaliście państwo właśnie pozew rozwodowy i macie 14 dni na złożenie odpowiedzi na pozew, czy dopiero myślicie o założeniu sprawy. Wcześniejszy kontakt z adwokatem pozwoli Wam lepiej przygotować się do sprawy, która będzie miała wpływ na całe Wasze życie.