Odszkodowania

Dochodzeniem odszkodowań oraz pomocą osobom pokrzywdzonym w wypadkach zajmuję się od samego początku zawodowej kariery. Pomoc prawna w tych sprawach jest szczególna, gdyż wymaga działania zarówno szybkiego jak i skutecznego. 

Najczęściej sprawy o odszkodowanie dotyczą wypadków drogowych. Ofiara wypadku – czy to pasażer, czy potrącony pieszy –  ma prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, lecz ma prawo także do tego, by sprawca został odpowiednio (sprawiedliwie) ukarany – szczególnie gdy sprawcą jest pijany kierowca.

Pomoc prawna dla ofiary wypadku nie powinna ograniczać się tylko do dochodzenia odszkodowania. Moich klientów – pokrzywdzonych w wypadkach – reprezentuję również w postępowaniu karnym. 

Jak wygląda prowadzenie sprawy odszkodowawczej?

Dochodzenie odszkodowań ma dwa zasadnicze etapy. Pierwszy dotyczy postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem. Z reguły ubezpieczyciel ma 30 dni na spełnienie świadczenia, licząc od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Prawidłowe sformułowanie roszczeń i ich udowodnienie ma istotne znaczenie, gdyż pozwala poszkodowanemu szybko uzyskać pierwsze pieniądze. 

Na samym początku trzeba ustalić podstawę odpowiedzialności, podmiot odpowiedzialny za szkodę, wysokość roszczeń, zgromadzić dowody. Inaczej wygląda postępowanie w sprawie szkody medycznej, a inaczej w sprawie wypadku na budowie, czy też potrącenia pieszego na przejściu. Dochodzenie odszkodowania z umowy AC (autocasco) różni się również od odszkodowania z OC (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej). Nawet zwykła stłuczka samochodowa może uprawniać do odszkodowania za najem pojazdu zastępczego.

Zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia lub pomniejsza odszkodowanie o kilkadziesiąt procent – na przykład z powodu przyczynienia się poszkodowanego. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela sporządzone przez adwokata bardzo często może skutkować zmianą decyzji i przyznaniem świadczeń. Znajomość wyroków w podobnych sprawach pozwala na przedstawienie prawidłowej argumentacji. 

Na etapie postępowania likwidacyjnego można wynegocjować z ubezpieczycielem sumę, która pozwoli na zawarcie ugody bez konieczności kierowania sprawy do sądu. 

Jeżeli ubezpieczyciel odmawia zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia albo gdy zaniża odszkodowanie, można wnieść pozew do sądu. Przed sądem poszkodowanego mogą reprezentować tylko zawodowy pełnomocnik: adwokat lub radca prawny. 

Ubezpieczyciel będzie o wiele bardziej skłonny do zaakceptowania przedstawionych warunków ugody, gdy będzie widział, że poszkodowany jest reprezentowany w sposób profesjonalny. Doświadczenie pełnomocnika w występowaniu przed sądem jest niewątpliwie atutem w takim sporze. 

Drugi etap to postępowanie sądowe. Nie wszystkie sprawy kończą się przed sądem, lecz dochodzone roszczenia są wówczas wyższe. Na pierwsze rozstrzygnięcie przed sądem w cale nie trzeba długo czekać. W ramach postępowania zabezpieczającego można szybko uzyskać np. tymczasową rentę. Postępowanie sądowe nie musi być też kosztowne – jeżeli uda się uzyskać całkowite zwolnienie od kosztów sądowych, to nie trzeba wnosić żadnych opłat. Co ważne – sprawa sądowa może odbywać się w sądzie najbliższym dla miejsca zamieszkania poszkodowanego. Dla mieszkańca Tczewa sprawa będzie odbywać się albo w Sądzie Rejonowym w Tczewie, albo w Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w zależności od wysokości dochodzonej sumy). 

W ramach działalności mojej kancelarii zajmuję się prowadzeniem różnego rodzaju spraw odszkodowawczych. Najczęstsze to:

Wypadki drogowe
uszkodzenia ciała
śmierć osoby bliskiej
błędy lekarskie
wypadki przy pracy
szkody komunikacyjne
najem pojazdu zastępczego
renty (z tytułu utraconych zarobków, zwiększonych potrzeb, pogorszenia widoków na przyszłość).

Zapraszam Państwa do mojej Kancelarii Adwokackiej mieszczącej się przy Alei Zwycięstwa 11/4 w Tczewie na bezpłatną konsultację w sprawie odszkodowawczej. Możemy spotkać się również w Państwa miejscu zamieszkania. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.